ENA a deschis statia ITP (la sediul din str. Traian, nr. 349)

Arrow up
Arrow down
  
  


 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Puncte fidelitate la ENA”

 

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

  1. Campania promotionala “Puncte fidelitate la ENA” ("Campania") este organizata si desfasurata de S.C. ENA GRUP S.A., societate comerciala din Romania, cu sediul in Str. Cpt. Vasile Panu, nr. 42, Galati, Jud. Galati, 800146, Romania, avand Codul Unic de Inregistrare RO6665798 si numar de operator de date cu caracter personal 29588 (denumita in continuare "Organizatorul").

  2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").

  3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane in una dintre urmatoarele modalitati:

   1. publicarea pe site-ul web www.enagrup.ro;

   2. in baza unui apel telefonic la 0236.499.333, intre orele 9:00 – 17.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3;

   3. trimitand o scrisoare la sediul Organizatorului;

   4. trimitand o solicitare la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

   5. la sediile societatii (asa cum acestea sunt definite in continuare la Sectiunea 2 de mai jos).

  1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul web www.enagrup.ro.

 

 1. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

  1. Campania se va desfasura la punctele de lucru ale societatii, service-ul auto din Str. Traian, nr. 349, Galati („Service Traian”) si Bd. G. Cosbuc, nr. 176, Galati („Service Cosbuc”).

  2. Campania incepe la data de 20 octombrie 2014 (ora 08:00:00) si va dura pana la data de 28 februarie 2015 (ora 16:59:59) sau pana la epuizarea stocului de piese/materiale necesare.

  3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si mecanismul Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 1 de mai sus.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

  1. Campania este deschisa participarii tuturor clientilor S.C. ENA GRUP S.A. („ENA")care achizitioneaza produse in perioada Campaniei din Magazinele specializate Ena si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

 

 

  1. La aceasta Campanie nu au drept de participare

   1. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani;

   2. persoanele fizice sau juridice ce beneficiaza de orice alta oferta promotionala Ena, stabilita prin contract de service sau accesata direct la receptie/facturare service. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu cumula promotiile in curs.

  1. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat accesul la serviciile din cadrul Campaniei, prin incalcarea prevederilor prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea valorilor respectivelor servicii si de a urmari in instanta respectivele persoane, atat prin actini civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

  2. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza din Campanie.

 

 1. SERVICII INCLUSE IN CAMPANIE SI VALOAREA ACESTORA

  1. Sunt incluse in campanie lucrarile de service auto mecanica, electrica, vopsitorie, tinichigerie cu vopsitorie ce se vor exectua cu piese si materiale achizitionate exclusiv din Magazinele specializate Ena, precum si achizitiile de piese direct din Magazine.

  2. Serviciile acordate promotional nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani.

  3. In cazul refuzului unui client de a beneficia de serviciile promotionale, asa cum sunt acestea descrise in Regulamentul Oficial, acesta va pierde orice drept in sensul acestei Campanii.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

  1. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze produse si/sau servicii din Magazinele ENA.

  2. Vor fi considerate valide doar achizitiile facute in perioada 22.10.2014 (ora 14:00:00) – 31.12.2015 (ora 16:59:59).

  3. La momentul platii se va emite un tichet (ANEXA) care va contine urmatoarele date:

- numar de puncte fidelitate acumulate calculate astfel: 5% din valoarea pieselor achizitionate plus 10% din valoarea manoperei lucrarilor de service. Aceasta suma va fi transformata in puncte astfel: 1 leu = 1 punct fidelitate si limitata la maxim 600 puncte/tichet emis;

- serie tichet;

- adresa service;

- numar factura/bon in baza caruia a fost emis;

- termen valabilitate tichet;

- ștampila si semnatura emitentului.

  1. Valoarea punctelor de fidelitate: 1 punct = 1 leu.

  2. Tichetele pot fi folosite ca si reducere din pret la achizitii ulterioare din Magazinele ENA.

  3. Tichetele se emit in perioada 22.10.2014-31.12.2014 si sunt valabile in toata perioada Campaniei ((22.10.2014 (ora 14:00:00) – 28.02.2015 (ora 16:59:59)).

  4. Limita maxima a unui tichet este de 600 puncte, astfel tot ceea ce depaseste aceasta suma nu va mai fi inclusa in campanie.

  5. La facturile unde se aplica reduceri in baza unui tichet nu se vor emite alte tichete noi.

  6. Tichetele sunt transmisibile.

  7. Tichetele pot fi cumulate pentru plata facturii daca valoarea acestora este mai mica sau egala cu factura.

 

 1. RASPUNDERE

  1. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor;

  2. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, faptul ca participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

 

 1. DATELE CU CARACTER PERSONAL

  1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul, se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

  2. Astfel, Organizatorul garanteaza tuturor participantilor la Campanie (in calitate de persoane vizate) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

  3. Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulament. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.

  4. Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

 1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

 2. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

 3. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

  1. Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

  2. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Campanie, identificarea si inregistrarea participantilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.

  3. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator in scopul includerii acestora in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la Campanie.

  4. La momentul deschiderii comenzii de lucrari service, participantii isi pot exprima acordul cu privire la includerea datelor cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, in scopul realizarii de rapoarte statistice, al informarii participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator, precum si in alte scopuri, mentionate in documentul scris prin care este exprimat acordul.

 

 1. TAXE SI IMPOZITE

  1. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata de diverse taxe, eventuale deduceri cheltuieli, sau alte actiuni din contabilitatea participantilor, situatii ce apar in urma gratuitatii manoperei pentru comenzile de lucrari din Campanie.

 

 1. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

  1. Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la gratuitatile care ar trebui oferite in urma indeplinirii conditiilor survenite ulterior acestei date.

 

 

 1. LITIGII

  1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Numar vizitatori: Astazi: 855 | Ieri: 1299 | In aceasta saptamana: 3523 | In aceasta luna: 24629 | Total: 777725